Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Wrocław birdwatching

birdwatching dolnośląskieDla miłośników przyrody i entuzjastów birdwatchingu przebywających we Wrocławiu mamy propozycję ekscytującej wycieczki przyrodniczej do Doliny Baryczy. Ostoja obejmuje część doliny Baryczy w Kotlinie Żmigrodzkiej charakteryzujący się różnorodnością siedlisk, z których najcenniejsze są duże kompleksy stawów hodowlanych zakładanych na tym terenie od XIII wieku i stąd niektóre najstarsze stawy mają charakter naturalnych zbiorników z szerokim pasmem szuwarów i wyspami. Bytuje tam ponad 270 gatunków ptaków, z których około 170 to gatunki gniazdujące.

Miejsca te potrafią zgromadzić nawet 60 tysięcy ptaków. To idealne i unikatowe miejsce do obserwacji ptaków, zarówno dla hobbystów, jak i początkujących turystów. Obserwacje przyrody dla Was możemy zorganizować jako weekendową wycieczkę lub kilkudniowy pobyt.
Birdwatching WrocławStawy Milickie to unikalne w skali Europy miejsce odpoczynku migrujących ptaków wodno-błotnych. Jesienią przebywa tu jednorazowo do 25 tysięcy gęsi zbożowych i białoczelnych, 3 tysięcy płaskonosów, 2 tysięcy nurogęsi, a także wielotysięczne stada cyraneczek i krzyżówek. Żerują i odpoczywają liczne ptaki siewkowate – biegusy zmienne, czajki i siewki złote. Stawy są także miejscem koncentracji żerowiskowych czapli białych i czapli siwych oraz koncentracji bielików. W ostatnich latach corocznie obserwuje się tutaj rzadkie przelotne gatunki gęsi – gęś mała, bernikla rdzawoszyja, bernikla białolica, gęś krótkodzioba.

Na potrzeby turystów przy Stawach Milickich umiejscowiono wiele obiektów służących obserwacji ptaków. Są to wieże, czatownie i ścianka do obserwacji. W ten sposób zmniejszono problem niepokojenia ptaków w ich środowisku naturalnym, a jednocześni pozwolono turystom w pełni obcować z dziką przyrodą.