Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Birdwatching Lublin

birdwatching lubelskie LublinPomiędzy Dęblinem i Płockiem znajduje się niezwykle atrakcyjny rejon dla miłośników podglądania dzikich ptaków. Jest to Dolina Środkowej Wisły. . Na tym obszarze został naturalny charakter rzeki z licznymi wyspami, starorzeczami i kanałami bocznymi.
Dolina Środkowej Wisły jest ostoją ptaków o randze europejskiej i miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Tu występuje lęgowisko mewy pospolitej i rybitwy białoczelnej, ostrygojada i płaskonosa. Obszar jest znaczącym korytarzem migracyjnym krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego.

Najlepszym okresem na obserwacje jest przełom maja i czerwca, miesięcy, w których występują największe zagęszczenia rybitwy rzecznej, białoczelnej i mewy pospolitej i ostrygojada. Możemy spotkać także lęgowe mewy czarnogłowe, krwawodzioby, rycyki i czajki. Od lipca zaczyna się przelot ptaków siewkowatych: samotników, łęczaków i krwawodziobów, kwokaczy oraz siewek złotych i siewnic od końca sierpnia. W okresie jesiennym możemy obserwować odpoczynek i żerowania ptaków siewkowatych. Kwokacze, biegusy zmienne i krzywodziobe, siewnice, sieweczki rzeczne i obrożne i czajki. Z ptaków drapieżnych występują rybołowy, myszołowy, kobuzy.
Także zima jest czasem, w którym możemy dokonywać atrakcyjnych obserwacji. Zimują tu łyski, czaple siwe, łabędzie nieme, kormorany, blaszkodziobe: krzyżówki, gągoły, nurogęsi, bielaczki i mewy. Zaletą turystyczną rejonu są liczne gospodarstwa agroturystyczne.