Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

birdwatching podlaskieOkolice północno wschodniej Polski to istny raj dla miłośników dzikiej przyrody. Amatorzy birdwatchingu znajda tutaj miejsca jakich nie można spotkać nigdzie. Zapraszamy Was na ekscytującą przygodę, w przeżyciu której pomogą Wam wykwalifikowani przewodnicy i ornitolodzy.
Jedna z najważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Europie to bagna biebrzańskie.. Występują tu rzadkie i zagrożone gatunki m.in. batalion, dubelt, wodniczka, derkacz, rycyk, kszyk, cietrzew czy rybitwa białoskrzydła.

W dolinie Biebrzy odnotowano ponad 250 gatunków ptaków. Tylko tutaj zaobserwujecie rzadki gatunek, którym jest wodniczka – drobny ptak wróblowaty zasiedlający otwarte tereny bagienne. Inne rzadkie gatunki to orlik grubodziobe , dubelt , uszatka błotna czy rybitwa białoskrzydła
Obserwacja ptaków to atrakcja całoroczna. Marzec jest okresem wędrówki gęsi i łabędzi. Spotkamy tu gęś białoczelną , gęś zbożową , gęgawa i berniklę białolicą lub inne bernikle . Ptaki te dość licznie żerują też na polach uprawnych w rejonie Karwowa czy Giełczyna. W kwietniu pojawiają się siewkowce oraz kaczkiNa szlaku możemy spotkać także żurawie , bekasiki , sowy błotne , wodniczki czy orliki grubodziobe.

Późną wiosną lub latem wśród drzewostanów drzewostany zaobserwujemy dzięcioły białogrzbiete , dzięcioły średnie , dzięcioły zielonosiwe , muchołówki małe , oraz ptaki drapieżne – kobuzy , bieliki i orliki

W okresie jesiennym w rejonie można zaobserwować skupiska noclegowe żurawi liczące setki ptaków. Wrzesień to okres odlotów orlików krzykliwych i orlików grubodziobych oraz okres przylotów gęsi.

birdwatching podlaskieTakże zima to doskonały okres dla birdwatchingu. Spotkamy tutaj błotniaki zbożowe , myszołowy włochate czy śnieguły i jemiołuszki , a także sowa jarzębata.

Obserwacje ułatwią Wam liczne wieże widokowe, które są ogólnie dostępne, a komfort tych wycieczek poprawia wam liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.

Miłośnicy obserwacji ptaków nie mogą ominąć w swoich turystycznych wędrówkach Puszczy Białowieskiej, która jest miejscem gniazdowania około 120 gatunków ptaków i podobnej ilości w okresie migracji. Tutaj każda wycieczka jest wyjątkowa. Zarówno ta dla doświadczonych już obserwatorów, jak i ta dla początkujących.

Puszcza Białowieska to jedyne miejsce w Europie, gdzie można spotkać wszystkie europejskie dzięcioły i cztery gatunki muchołówek, a wśród ptaków lęgowych sześć gatunków sów. Wiele osiadłych gatunków można obserwować prawie cały rok. Wśród nich orliki krzykliwe , grubodziobe, gadożery lub orzełki włochate, a także derkacze i chruściele

Podobnie jak w Dolinie Biebrzy spotkamy tu wiele możliwości zakwaterowania i wyżywienia, od kwater prywatnych po hotele kilkugwiazdkowe.
Wszyscy turyści zainteresowani obserwacja ptaków powinni odwiedzić Puszczę Knyszyńską, która jest dużym kompleksem leśnym bogatym w wiele gatunków ptaków. Obszar charakteryzuje się dużą ilością strumieni i małych rzek przy których zostały zachowane torfowiska przejściowe i wysokie. W dolinach rzek występują również lasy łęgowe a na terenach bezodpływowych wykształciły się olsy. Utworzono tu 22 rezerwaty orazPark Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i dwa Obszary Chronionego Krajobrazu.

Duże zróżnicowanie w ukształtowaniu powierzchni i zbiorowiskach roślinnych jest powodem, dla którego różnorodność ptasich gatunków jest bardzo duża. Występują tu bocian czarny , trzmielojad , orlik krzykliwy , jarząbek , cietrzew , dzięcioł czarny , dzięcioł białogrzbiety , dzięcioł trójpalczasty , muchołówka mała i włochatka .
Innym atrakcyjnym miejscem tego rejonu dla uprawiania birdwatchingu jest Bagno Wizna, zespół łąk położonych na południe od ujścia Biebrzy do Narwi.

Na obszarach tych licznie występuje derkacz, a także błotniaki łąkowe , trzmielojady , orliki krzykliwe i jarzębatki . Lęgną się także tutej rybitwy białoskrzydłe i wodniczki. Dla turystów zainteresowanych dłuższym pobytem swoje usługi oferują dobre kwatery i małe pensjonaty.
Pasjonatów obserwacji ptaków zaprasza także Dolina Górnej Narwi. Łąki w dolinie sprzyjają wielu gatunkom ptaków.

W ostojach doliny gnieżdżą się takie gatunki jak związane z pierwotnymi wodniczka , cietrzew , dubelt oraz derkacze , błotniaki łąkowe i uszatka błotna . Są tu także miejsca lęgowe łabędzi krzykliwych , orlików , bielików , puchaczy i zielonek.

Dolina Górnej Narwi styka się bezpośrednio z Bagienną doliną Narwi. Ze względu na unikalną sieć kanałów i rzecznych odnóg ma tu swoje siedliska wiele gatunków ptaków. Są to bąki , błotniaki stawowe , bączki , podróżniczki czy wodniczki . W okresie przelotów wiosennych w dolinie zatrzymują się gęsi białoczelne, bataliony i wiele innych ptaków wodno-błotnych.