Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Gdańsk birdwatching

birdwatching pomorskiePodczas pobytu w Gdańsku warto opuścić na chwilę wielkomiejskie atrakcje i poznać uroki okolicznej przyrody. Dla miłośników birdwatchingu mamy propozycje, która na pewno na długo pozostanie w Waszej pamięci, gdyż okolice Gdańska obfitują w tereny i miejsca, gdzie spotkacie się z prawdziwie dziką przyrodą.

Taka dziką stoję stanowią w większości wody Zalewu Wiślanego, oraz torfowy fragment lądu na Mierzei Wiślanej i las łęgowy w okolicy rezerwatu „Ujście Nogatu”.

Zalew Wiślany jest miejscem największej w Polsce i jednym z największych w Europie miejsc lęgowych kormoranów , czapli siwej, hełmiatki, gęgawy, ohara, płaskonosa, perkoza dwuczubego, śmieszki, brzęczki i bielika. Spotkamy tutaj także takie gatunki jak bąk, bączek, bocian biały, cyranka, cyraneczka. Przez Zalew Wiślany przebiega szlak migracyjny bielaczka, cyraneczki, gęsi białoczelnej i zbożowej, rożeńca, czernicy, głowienki i mewy małej. Spotkamy tutaj także łabędzia krzykliwego i niemego oraz gągoła i łęczaka.

Dużą zaletą dla turystów są trasy rowerowe przebiegające blisko granic ostoi ptaków.

birdwatching pomorskieWartą odwiedzenia jest ostoja Ujścia Wisly. Znajduje się ona w przyujściowym odcinku Przekopu Wisły i leży w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska. Powszechnie uważane za jedno z najlepszych miejsc w kraju do obserwacji ptaków.
Jest to miejsce ostoi dla przelotnych i zimujących ptaków wodno-błotnych. Jest to, zarazem jedno z najlepszych miejsc w kraju na spotkania z rzadkimi gatunkami ptaków, jednocześnie jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitw czubatych. Jest to także przystanek podczas migracji dla takich paktów jak rybitwa czarna , mewa pospolita , mewa mała , rybitwa rzeczna i rybitwa białoczelna. Prawie cały rok można tu obserwować takie gatunki jak: mewa pospolita , mewa mała , mewa siodłata , mewa żółtonoga .

Innym atrakcyjnym miejscem dla uprawiania birdwatchingu, a położonym blisko Gdańska jest Zatoka Pucka. Ostoja znajduje się w północnej części województwa pomorskiego.

Ostoja jest miejscem żerowania i odpoczynku dla około 100000 ptaków migrujących wzdłuż polskiego wybrzeża oraz także miejscem zimowania ok.100000 ptaków. Podczas migracji i zimowania bywają tu: perkoz dwuczuby, perkoz rogaty, czernica, bielaczek, gągoł, nurogęś i ogorzałka , a na łąkach spotkamy miejsca lęgowe takich gatunków jak ohar, ostrygojad czy pliszka cytrynowa .