Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park NarodowyBiałowieski Park Narodowy zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Jest to najstarszy park narodowy w Polsce. Uznany jest przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery i jako jedyny polski obiekt przyrodniczy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Chroni ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Wśród tych prawie wyłącznie obszarów leśnych dominują wielogatunkowe lasy, głównie dębowe,grabowe i lipowe. Zabagnione doliny rzek i cieków wodnych zajmują łęgi olszowo-jesionowe. W obniżeniach terenu rosną bagienne lasy olszowe. Występują także bory mieszane z udziałem świerka, a na niewielkich obszarach torfowiskowych bory bagienne.

Występuje tu niezwykle duże bogactwo gatunków zwierząt, a ich liczbę szacuje się na ponad 10 000. Występuje tu największy ssak lądowy Europy – żubr, największy ssak Europy, który jest symbolem parku, a także jelenie, sarny, dziki, łosie, rysie, wilki, lisy, jenoty, gronostaje, kuny, łasice i wiele innych. Spośród ptaków do rzadkich gatunków należą: żuraw, bocian czarny, jarząbek czy orlik krzykliwy.

Białowieski Park NarodowyRównie bogata jest flora parku liczaca ponad 3500 gatunków roślin. Wśród gatunków chronionych znajduje się 12 gatunków storczyków, lilia złotogłów, orlik pospolity, kosaciec syberyjski, a także reliktowe gatunki: wierzba borówkolistna, skalnica torfowa i inne.

W Białowieskim Parku Narodowym dla turystów wyznaczone są atrakcyjne szlaki turystyczne, po których w towarzystwie przewodników odbędziecie atrakcyjne wycieczki pieszo, rowerem, konno, a zimą na nartach. Warto zobaczyć zachowane kurhany z okresu średniowiecza, ślady po mielerzach i drzewa ze śladami barci. Zwiedzanie najstarszej części parku – Obrębu Ochronnego Orłówka odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika. W Parku znajduje się także warte odwiedzenia Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz niezwykle atrakcyjny dla turystów Rezerwat Pokazowy Żubrów, w którym można zobaczyć żubry, żubronie, koniki tarpana oraz kilka innych gatunków puszczańskich ssaków.
Zaletą turystycznych szlaków Białowieży jest dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna – liczne miejsca odpoczynku, skansen kolejki leśnej, taras widokowy, wieża widokowa, kładki i tablice edukacyjne.

Dla turystów ceniących podczas swoich turystycznych wycieczek spokój i harmonie przyrody, Puszcza Białowieska jest krainą, która Was oczaruje. Przewodnicy turystyczni przybliżą wszystkim turystom wartość tego wyjątkowego pod względem przyrodniczym obszaru i przekonają o pięknie i niepowtarzalności Białowieży.

Białowieski Park NarodowyWszyscy, którzy pragną kontaktu z dziką przyrodą, powinni koniecznie umieścić na swoich mapach turystycznych Białowieski Park Narodowy. Region Puszczy Białowieskiej obfituje w szereg atrakcji turystycznych. Poczynając od niezwykle atrakcyjnej przyrody i jej walorów, a kończąc na regionalnej architekturze i folklorze.

Wykwalifikowani przewodnicy pokażą Wam w całej okazałości piekno przyrody Białowieskiego Parku Narodowego, które na każdym odwiedzającym wywiera niezapomniane wrażenia i czyni go jedną z największych atrakcji turystycznych w skali Europy.