Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Babiogórski Park Narodowy

Babiogórski Park NarodowyDominujący elementem krajobrazu Babiogórskiego Parku Narodowego jest Babia Góra. Przyrodnicza wartość Babiej Góry jest bardzo wysoka nie tylko w skali Polski, ale także w skali międzynarodowej. Decyzją UNESCO Babiogórski Park Narodowy otrzymał jako jeden z pierwszych obszarów na świecie status rezerwatu biosfery.

Unikatowe walory przyrodnicze turyści poznać mogą podczas wycieczek w towarzystwie przewodników. Zobaczycie jak wiele występuje tu rzadkich i interesujących gatunków roślin i zwierząt. Spotkać można tutaj rośliny, których trudno jest szukać w innych miejscach Polski, rzadkie i zagrożone wyginięciem, jak również wiele gatunków objętych ochroną prawną. Poznacie zróżnicowany i bogaty świat wiat zwierząt. Podczas wycieczki poznacie ostoje dla wielu gatunków, które rzadko występują poza obszarami chronionymi. Dla miłośników fauny i flory babiogórskie trasy wycieczkowe są wyjątkowo atrakcyjne, a profesjonalni przewodnicy zaprowadzą turystów do najciekawszych zakątków Parku. Występuje tu 18 siedlisk przyrodniczych uznanych za cenne w skali europejskiej. W masywie Babiej Góry odnotowano występowanie około 50 gatunków ssaków, z czego większość reprezentują gatunki ssaków drobnych należących do owadożernych, gryzoni i nietoperzy. Pozostałe gatunki to przedstawiciele ssaków większych: zajęczaków, drapieżnych i kopytnych.

Bardzo liczną grupę zwierząt stanowią drobne gryzonie. Znaleźć wśród nich można wiewiórkę, nornicę rudą, karczownika ziemnowodnego, darniówki tatrzańską i wiele innych.

Grupa ssaków większych obejmuje kilkanaście gatunków. Najliczniejszą grupę stanowią drapieżne. Drapieżne reprezentują: niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, lis, borsuk, wydra, kuna leśna i gronostaj.

Największy z ssaków Babiej Góry, niedźwiedź brunatny obserwowany jest w masywie od lat, choć nie jest stałym jej mieszkańcem. Obserwowano zarówno samotne osobniki dorosłe, jak i samice z młodymi. Stałym mieszkańcem Babiej Góry jest ryś. Obecność wilków na Babiej Górze daje się zauważyć głównie w reglach. Zwierzęta te żyją w stadach zwanych watahami. W górnej strefie regla dolnego mają miejsce rykowiska jeleni. Z nastaniem zimy jelenie schodzą w niższe położenia, co zależy od tempa nagromadzania się pokrywy śnieżnej.Sarny na Babiej Górze występują przede wszystkim w reglu dolnym. Ich liczebność w masywie jest znaczna.

Do walorów roślinności babiogórskiej zaliczyć także należy występowanie tutaj zespołów roślinnych, których zasięg w Polsce ograniczony jest wyłącznie do Babiej Góry.

Dla turystów interesujących się rzadką formą geologii Babiogórski Park Narodowy jest wymarzonym miejscem wycieczek. Ze względu na szczególne wartości geologiczne Babiogórski Park Narodowy został przedstawiony do włączenia do europejskiej sieci geostanowisk. Zbocza północne ukazują się jako wysoka, stroma ściana skalna, pokryta żlebami, kotłami i rumowiskami skalnymi, a południowa jest znacznie łagodniejsza.

Wycieczka w towarzystwie przewodnika po Babiogórskim Parku Narodowym sprawi, że będziecie mieli do czynienia z miejscem wyjątkowym na skalę nie tylko regionalną, ale i światową. Doświadczycie tu dzikiej i autentycznej natury. Odwiedzicie najbardziej atrakcyjne miejsce w całym masywie Babiej Góry – szczyt Diablak, z którego rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków w Polsce. Turystyczne atrakcje babiogórskiego masywu i jego walory przyrodnicze można poznać korzystając z gęstej w tym terenie sieci szlaków turystycznych oraz 8 tematycznych ścieżek edukacyjnych ukazujących przyrodę a także kulturę, tradycję i architekturę budowlaną mieszkańców wsi tego regionu.