Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Gorczański Park Narodowy

Gorczański Park NarodowyGorczański Park Narodowy obejmuje centralną część Gorców, w tym masywy: Turbacza, Gorca, Kudłonia oraz dolinę Kamienicy. Rozległy kompleks leśny wraz z mozaiką polan tworzy szatę roślinną Gorców i środowisko życia dla licznych zwierząt. Dzięki zróżnicowanej szacie roślinnej i związanej z nią faunie, Gorce odznaczają się wielką biologiczną różnorodnością.

Charakterystyczną cechą występującej tam roślinności górskiej jest jej piętrowy układ. Zaostrzające się warunki klimatyczne wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza powodują piętrowe różnicowanie się roślin i całych zbiorowisk roślinnych. Lasy, często o charakterze pierwotnym stanowią fragmenty dawnej Puszczy Karpackiej. Regiel dolny tworzą różne typy buczyn i bory jodłowe, a piętro regla górnego pokrywa bór świerkowy. Na terenie obu regli występują polany i hale utworzone przez górali dla wypasu owiec. Porastają je krokusy.
Populacje ssaków kopytnych są stosunkowo liczne. Lasy z bogatym runem i podszytem oraz łąkowa roślinność polan zapewniają im bogatą bazę pokarmową. Obecność saren, jeleni i dzików jest z kolei bardzo istotna dla funkcjonowania leśnych ekosystemów.

Różnorodność drzewostanów i ich naturalny charakter sprzyja występowaniu rzadkich gatunków ptaków, takich jak: głuszec, puszczyk uralski, sóweczka, bocian czarny, orzeł przedni – należących do zespołu zwierząt puszczańskich. Obecność rzadkich w skali europejskiej ptaków spowodowała, że park został włączony do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Podczas wycieczek trasami turystycznymi po Gorczańskim Parku Narodowym i w towarzystwie profesjonalnych przewodników odkryjecie malownicze panoramy widokowe i dobrze zachowaną przyrodę. Cały park jest doskonałym miejscem odpoczynku dla ludzi spragnionych ciszy, wspaniałych krajobrazów oraz kontaktu z naturą.

Przewodnicy oprowadzą Was po ścieżkach i szlakach, które pozwolą Wam poznać historię i kulturę regionu. Do wędrówki po gorczańskich szlakach zachęcają rozległe widoki na sąsiednie grupy górskie – Tatry, Pieniny, Beskid Wyspowy i Sądecki.

Gorce to także wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki nie tylko pieszej, ale także rowerowej czy konnej, a także miejsce, które przyciąga turystów ciszą i spokojem, wspaniałymi krajobrazami oraz dobrze zachowaną przyrodą.