Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Magurski Park Narodowy

Magurski Park NarodowyPod względem geograficznym Magurski Park Narodowy objął swoimi granicami część Beskidu Niskiego, regionu polskich Karpat.

Magurski Park Narodowy leży w zasięgu dwóch pięter roślinnych: pogórza i regla dolnego. Ma leśny charakter. Zachowały się tu fragmenty naturalnych zbiorowisk leśnych, dominują jednak drzewostany sztuczne z przewagą sosny. Na terenach nieleśnych występują stosunkowo licznie zbiorowiska łąk i pastwisk oraz torfowiska niskie.

Park obejmuje jedną z najbogatszych w Karpatach ostoi fauny leśnej, typowej dla piętra dolnoreglowego i pogórza. Stwierdzono tu występowanie łącznie 55 gatunków ssaków. Gatunkiem bardzo nielicznym jest niedźwiedź brunatny. Innym dużym ssakiem drapieżnym Parku jest wilk. Szczególnie liczne są ptaki drapieżne, zwłaszcza myszołowy i orliki krzykliwe.

Magurski Park Narodowy wraz z otuliną jest obszarem niezwykle interesującym pod względem walorów etnograficznych i historycznych. Ze względu na pograniczny charakter tego regionu jest to miejsce styku i przenikania się kultur wielu narodów. Element ten stanowi o obecnej atrakcyjności kulturowej tego regionu. Atrakcyjność tę pokażą turystom profesjonalni przewodnicy, opowiadając jednocześnie ich interesująca historie. Warte zwiedzenia są zabytki architektury sakralnej stylu zachodniołemkowskiego – cerkwie w Krempnej, Kotani, Bartnym, Wołowcu, Pielgrzymce, Świątkowej Wielkiej i Małej. Spotkać tu można liczne jeszcze cerkwie drewniane, chaty łemkowskie tzw. „chyże”, kamienne krzyże i kapliczki przydrożne, czy niepowtarzalne wręcz cmentarze z I wojny światowej – świadczące o bardzo bogatej historii tego regionu.
W obrębie parku znajdują się: rezerwat skalny „Kornuty” i pomnik przyrody „Diabli Kamień”, oraz Muzeum Przyrodnicze w Krempnej.
Przeszkoleni przez Magurski Park Narodowy przewodnicy zaplanują odpowiednią dla każdego turysty wycieczkę, dostosowana do jego możliwości i zainteresowań. Turystyczne i bardzo atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i konne oraz szlak architektury drewnianej są niezwykłą przygodą na trasie każdego turysty. Zaletą parku jest jego położenie z dala od głównych ośrodków i tras komunikacyjnych. To miejsce idealnie nadaje się na kilkudniowe piesze wyprawy.