Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Poleski Park Narodowy

Poleski ParkPoleski Park Narodowy utworzono go na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, gdzie znajduje się unikalna biosfera: torfowiska, lasy bagienne, flora i fauna charakterystyczna dla tundry. Przyroda parku jest niezwykle bogata, a różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Natura tworzy tutaj wspaniałe rozlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodno-błotne, a rozlewiska trwałe stanowią żerowiska i miejsce gniazdowania gatunków lęgowych. Pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru, Park stanowi raj dla amatorów ornitologów, którzy chcą obserwować ptaki w ich naturalnych siedliskach. Szczególną atrakcją miejscowej fauny są żółwie błotne

Park oferuje zwiedzającym sporo dobrze przygotowanych atrakcji, a pomoc przewodników zapewni każdemu turyście odpowiedni wybór szlaku na atrakcyjną wycieczkę. Przez park przechodzi kilka szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych. Przewodnicy poprowadzą wycieczkę tak, aby jak najlepiej zapoznać Was z walorami historycznymi i przyrodniczymi terenu. Oprócz turystycznych szlaków poprowadzą Was ścieżkami dydaktycznymi, biegnącymi przez szczególnie interesujące i charakterystyczne ekosystemy Parku. W wielu miejscach zbudowano przy nich platformy widokowe, zadaszenia turystyczne, ławki i przede wszystkim liczne słupy z tablicami podającymi najważniejsze informacje o otaczającej przyrodzie. Wytyczone szlaki turystyczne, wzniesione wieże widokowe oraz wskazane miejsca biwakowe pozwalają poznać walory Polesia Lubelskiego bez zagrażania wrażliwej faunie i florze.

Skorzystanie z usług profesjonalnych przewodników pozwoli Wam w pełni wykorzystać i poznać turystyczne atrakcje Poleskiego Parku Narodowego.

Należa do nich: ścieżki przyrodnicze: „Spławy”, „Dąb Dominik”, „Perehod”, „Obóz powstańców”, „Żółwik”, wieże widokowe: Durne Bagno, Bagno Staw, Bagno Bubnów, Muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym.

Park przygotowany jest do turystyki aktywnej. Dla miłośników wypraw rowerowych przygotowano ścieżkę rowerową „Mietiułka” i wypożyczalnię rowerów.
Znaczącą atrakcja turystyczną jest Poleski Szlak Konny, jeden z najdłuższych szlaków konnych w Polsce.

Przewodnicy służa także pomocą w wybraniu najlepszych miejsc amatorom foto-safari. Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego jest świetną okazją do zrobienia dobrych zdjęć krajobrazów, roślin i zwierząt.

Dla turystów chcących podczas pobytu cały czas obcować z dziką przyrodą przygotowano kwatery agroturystyczne, miejsca biwakowe, pola namiotowe i wiaty z miejscem na ognisko. Każdy kto chce zachwycić się tajemniczą atmosferą pierwotnych bagien i torfowisk powinien odwiedzić to miejsce.