Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Bielsko Biała – dla turystów aktywnych

Bielsko BiałaBielsko-Biała, zwana czasem „Małym Wiedniem” to jedno z najpiękniejszych miast na południu Polski.

Miasto niezwykle atrakcyjne dla Turystów. Jeżeli chcecie spędzić kilka godzin i lub kilka dni, to w obu przypadkach nie będziecie żałować. Jeżeli chcecie poszukać atrakcyjnych   tras górskich, pieszych i rowerowych, spędzić czas aktywnie lub chcecie zagubić się wśród uliczek starego miasta to Bielsko Biała jest do tego miejscem idealnym..

Zobaczycie tutaj wspaniałe zabytki, piękne krajobrazy i wiele innych atrakcji. Wykwalifikowani przewodnicy z tego rejonu przygotują dla Państwa mnóstwo propozycji i każdy wybierze coś dla siebie.
Z atrakcji miejskich bez wątpienia muzea i zabytki architektury

Muzeum w Bielsku-Białej ma swoja siedzibę w Zamku. Dojście do ekspozycji stałej, mieszczącej się na pierwszym piętrze, prowadzi przez XIX-wieczny westybul.

Muzeum Techniki i Włókiennictwa gromadzi maszyny, urządzenia i dokumentację związaną z tradycjami bielsko-bialskiego ośrodka przemysłu wełnianego. Eksponaty zostały zgromadzone w czterech salach, które odpowiadały poszczególnym oddziałom dawnej fabryki włókienniczej, jakimi były przędzalnia, oddział przygotowawczy, tkalnia i wykończalnia.

Muzeum Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej mieści się w zabytkowej willi artysty zwanej „Fałatówką” i jest muzeum biograficzno-artystycznym.

W bielskim Domu Przyrodnika obejrzeć można zgromadzone tam tysiące okazów motyli i chrząszczy, stanowiących chyba jedną z najwspanialszych kolekcji w Polsce.

Warte polecenia są także atrakcje z dziedziny rekreacji i wypoczynku aktywnego: Górska Szkoła Szybowcowa i Całoroczny Tor Saneczkowy

Grodzisko w Starym Bielsku – pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma – łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem rozdzielonym fosą.   ul. Pod Grodziskiem, ul. Wał Szwedzki

Zamek Książąt Sułkowskich – dawna siedziba książąt cieszyńskich, wzniesione w drugiej połowie XIV wieku.

Wycieczki po BIelsku BiałaRatusz – powstał w latach 1895-1897 wg projektu Emanuela Rosta dla Komunalnej Kasy Oszczędności, w stylu eklektyzmu z wyjątkowo bogatą bryłą oraz detalem elewacji i wnętrz. Obecnie siedziba władz miejskich.

Teatr Polski – powstał w latach 1889-1890 wg projektu Emila Förster, wykonawca: A.Walczok, rzeźby i sztukaterie: Josef Schener i Adolf Schila z Wiednia, kurtyna malowana w pracowni Johanna Kautsky’ego przez Francesco Angelo Rottonara. Budynek wzorowany na architekturze teatrów Wiednia i Budapesztu.

Hotel „Prezydent” – wybudowany w latach 1892-1893 jako „Hotel Cesarski”, proj.K.Korn, w stylu historyzmu. Architektura o okazałych, pałacowych formach.   ul. 3 Maja 12
Kościół ewangelicki Marcina Lutra w Białej – zbudowany w latach 1792-1798 w stylu klasycystycznym, wg projektu inż.Breuninga. Rozbudowany z dobudową obecnej wieży 1832-1833.

Kościół Opatrzności Bożej – powstał w latach 1760-1769 styl późnobarokowy, bogaty wystrój wnętrz. Przebudowa fasady zachodniej wg projektu E.Rosta 1886-1889. W otoczeniu figury kamienne: z rzeźbą Św.Jana Nepomucena (barokowa – 1782r.) z rzeźbą Św.Floriana (barokowa – 1 poł.XIXw.).

Katedra Św.Mikołaja – powstała w latach 1443-1447 w stylu gotyckim. Niszczona pożarami – 1659, 1750, 1808, 1836, 1860; 1830 – zawalenie się wieży. Gruntowna przebudowa i rozbudowa 1908-1910 wg projektu Leopolda Bauera z Wiednia.

Kościół Św.Barbary – zbudowany w 1690r. – drewniany, modrzewiowy o konstrukcji zrębowej, jednonawowy z prezbiterium, sobotami, sygnaturka.

Kościół Św.Stanisława w Starym Bielsku – zbudowany w drugiej połowie XIV wieku z fundacji ks.cieszyńskiego Przemysława I Noszaka. W l.1830-1833 remont, nadbudowa wieży z ostrosłupowym hełmem. Okna kamieniarka gotycka z witrażami, ołtarz tryptyk gotycki, polichromie w prezbiterium i na ścianie tęczowej.

Pomnik Marcina Lutra – powstał w 1900r., rzeźba Franza Vogela z Wiednia w brązie. Jedyny w Polsce pomnik tego Reformatowa.

Kościół Ewangelicko-Augsburski PW Zbawiciela – zbudowany w latach 1782-1790, przebudowany 1849-1852, dobudowa wieży 1895-1896, obecny charakter od 1882r. Położony w zespole „Bielskiego Syjonu”, Plac Marcina Lutra

„Bielski Syjon” – teren na którym zlokalizowane są:

  • Kościół Ewangelicko-Augsburski PW Zbawiciela,
  • Szkoła Ewangelicka tzw. nowa (obecnie plebania) – 1792-1794,
  • Pomnik Marcina Lutra ze skwerem – 1900,
  • Pomnik Miłości i Wdzięczności – rekonstrukcja 2001r.
  • Szkoła Męska Ewangelicka i Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie (dziś Państwowa Szkoła Muzyczna) – 1863-1865,
  • Szkoła Ewangelicka Żeńska (dawna, dziś Szkoła Podstawowa nr 2) – 1896-1897,
  • Hala gimnastyczna dawnej ewangelickiej Szkoły Męskiej – 1863-1867,
  • Sadzawka Pastorów i skwer przed zachodnią fasadą Kościoła – 1937r.,
  • Ośrodek wydawniczy „Augustana” – 1987-1991r. – w miejscu wyburzonej „starej” szkoły i domu kantora,
  • Cmentarz ewangelicki „Stary” ul.Modrzewskiego (1833r., poszerzony w 1895r.)

Dworzec Główny PKP – zbudowany 1889-1890 w styli historyzmu, wg proj.Carla Schulza z Bielska, otwarcie 26 II 1890r. Elewacje o licu ceglanym, wystrój architektoniczny: detale kamienne, od strony peronów dach pulpitowy na żeliwnych kolumnach, stolarka arkadowa. Polichromia w stylu ceramiki pompejańskiej, wystrój arkadowo-lizenowy, gzyms i strop na gurtach, podział na 3 pola, ściany dekorowane boniami, sztukaterie, boazerie i zegar.