Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

brzeg bazy posowieckieBrzeg to miasto położone w województwie opolskim, siedziba powiatu i gminy o statusie miasta. Liczy ponad 40 tysięcy mieszkańców .Radziecki garnizon w Brzegu liczył około 10 tysięcy osób, a w samym mieście żołnierskie rodziny mieszkały w kilku punktach. Koszary znajdowały się w zachodniej części miasta. Składały się one z poniemieckich budynków mieszkalnych, garażowo – magazynowych, placu do wygłaszania apelów, hali sportowej, kina, ambulatorium. Wszystkie budynki zbudowano z czerwonej cegły stąd nazwa osiedle czerwone koszary. Szkoła średnia mieściła się za murami Szarych Koszar, które były półotwartym kompleksem budynków mieszkalnych, sklepów i radzieckich instytucji. W mieście stacjonował garnizon radziecki składający się z zaplecza socjalnego i logistycznego związanego z obsługą lotniska w Brzegu. Oprócz koszar przy ulicy Wolności Rosjanie zajmowali także obiekty położone w pobliżu tamtej jednostki przy ulicy Robotniczej i Partyzantów. Były to głównie budynki gospodarcze o przeznaczeniu garażowym i magazynowym, ponadto piekarnia. W pobliżu czerwonych koszar znajdowały się domy mieszkalne. Oprócz zachodniej części miasta Rosjanie zajmowali także budynki mieszkalne przy ulicy 1 maja. Przy ulicy Starobrzeskiej także znajdowały się radzieckie obiekty mieszkalne i magazynowe. Przy ulicy Nysańskiej funkcjonował szpital.

Na lotnisku stacjonowało kilka jednostek:

  • 151 Samodzielny Pułk Walki Radioelektronicznej wyposażony w samoloty Jak 28 PP, miał on na celu niszczenie stacji radarowych nieprzyjaciela, samoloty te miały charakter myśliwsko – bombowy (wycofany z terytorium Polski pod koniec lat 80 tych);
  • 164 Kerczeński Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego wyposażony w Mig 25 RB, Mig 25 BM, Su 24 MR. Stacjonował on na lotnisku od 31 grudnia 1958 do 1 sierpnia 1990;
  • 55 Sewastopolski Samodzielny Pułk Śmigłowców od kwietnia 1981 roku do czerwca 1989 kiedy jednostkę przeniesiono do Legnicy a potem do Kołobrzegu – Bagicza.
  • 871 Pomerański Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przeniesiony w 1989 roku z lotniska w Kołobrzegu. Stacjonował do 1990.

Dla kadry Polska była miejscem służby, a dla dzieci z wojskowych rodzin – krajem dzieciństwa i młodości. Tu rodziły się koleżeńskie przyjaźnie i pierwsze miłości. Z czasem więzy zadzierzgnięte w Polsce słabły, ZSRR rozpadł się na 15 państw. Ale od czego jest teraz Internet. Po latach miejscem powrotów i spotkań stały się wirtualne portale społecznościowe. Najstarsze mają już 10 lat.

Rosyjscy mieszkańcy bardzo często z sentymentem powracają we wspomnieniach do lat spędzonych w Polsce, a co raz częściej organizują wycieczki do tych miejsc. Utrzymuja ze sobą kontakty. Na rosyjskich portalach ma swój kącik każda dawna radziecka szkoła, a uczniowie z dawnych wojengorodków i garnizonów zbudowali własny portal – Dzieci Garnizonów. Weterani byłej Północnej Grupy Wojsk i 4 Powietrznej Armii też mają swoje portale Ta niezwykle rozbudowana baza najlepiej świadczy o skali sentymentów. Polska głęboko zapadła im w pamięć.