Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

BRZEŹNICA

brzeźnica bazy posowieckiePoczątek zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich sprawił, że cześć jednostek Armii Czerwonej pozostała po prostu na terytoriach państw późniejszego Układu Warszawskiego. Radzieckie wojska stacjonowały miedzy innymi we wschodnich Niemczech, na Węgrzech, w Czechosłowacji czy wreszcie na terytorium Polski. Rosjanie, podobnie jak i Amerykanie, niedługo po wojnie zaczęli zwiększać swoje wpływy militarne w wyzwolonych krajach i rozpoczęli budowę swoich baz wojskowych, które znajdowały się na terenie państw sojuszniczych. Takie utajnione instalacje wojskowe powstały także na terytorium Polski. Jedna z takich jednostek wojskowych powstała w Bornym Sulinowie, która pod swoim zwierzchnictwem miała tajną bazę w Kolonii Brzeźnicy, nieopodal drogi łączącej Sypniewo ze Szwecją koło Sypniewskiej Góry.

bazy posowieckie BrzeźnicaNiezwykle atrakcyjnym i tajemniczym miejscem jest właśnie Brzeźnica-Kolonia w woj. Lubuskim, radziecka baza rakietowa. Znajdują się tu koszarowe budynki dawnej bardzo pilnie strzeżonej radzieckiej bazy rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Z łatwością można odnaleźć betonowe silosy ruchomych wyrzutni rakiet. Kilkumetrowej średnicy tunele zostały zamaskowane grubą warstwą ziemi i obsadzone sosnami. Obok silosów są magazyny, które mieściły zapas głowic do rakiet. Wszystko wskazuje na to, że były to głowice jądrowe! To bardzo ciekawe miejsce, które można zwiedzać. Znajdują się tu koszarowe budynki dawnej bardzo pilnie strzeżonej radzieckiej bazy rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Z łatwością można odnaleźć betonowe silosy ruchomych wyrzutni rakiet. Kilkumetrowej średnicy tunele zostały zamaskowane grubą warstwą ziemi i obsadzone sosnami. Obok silosów są magazyny, które mieściły zapas głowic do rakiet. Wszystko wskazuje na to, że były to głowice jądrowe.

Do jednostki prowadzi leśna droga utwardzona betonowymi płytami wykorzystywanymi w budownictwie. Zobaczycie ruiny osiedla wojskowego, w którym mieszkała tylko załoga bojowa bazy, ponieważ kadra oficerska miała swoje osobne wojskowe miasteczko. Kilkadziesiąt metrów dalej również po prawej stronie, przy leśnym dukcie znajduje się silos na ruchome wyrzutnie mobilnych rakiet średniego i dalekiego SS-1. Góra silosu jest przykryta ziemią i porośnięta doskonale maskującym borem sosnowym. Równie dobrze były ukryte, znajdujące się około 100 metrów dalej, dwa magazyny, w których były przechowane głowice nuklearne. Magazyny są wyposażone w ogromne drzwi pancerne, które są w stanie wytrzymać atak każdej konwencjonalnej broni.