Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

bazy posowieckie chojnaLotnisko wojskowe w Chojnie wybudowane zostało w latach 30. XX wieku, w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta. Do 31 stycznia 1945 r. lotnisko było garnizonem. Dnia 4 lutego 1945 r. Chojna wraz z lotniskiem znalazły się w rękach Armii Czerwonej.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, dnia 10 czerwca 1945 r. na terenie Polski dowództwo Armii Czerwonej utworzyło Północną Grupę Wojsk. W skład PGW oprócz licznych jednostek lądowych weszła też 4. Armia Lotnicza, w gestii której początkowo znalazło się kilkadziesiąt lotnisk na terenie powojennej Polski, w tym lotnisko pod Chojną, w którym mieściły się liczne obiekty koszarowe, wyposażone w bieżącą wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie, stołówki, łaźnie zbiorowe. W garnizonach znajdowała się podstawowa baza szkoleniowa oraz infrastruktura mieszkaniowa dla kadry zawodowej. Lotnisko pod Chojną przejęte przez Armię Czerwoną było właśnie jednym z takich garnizonów. Wojska radzieckie miały do swej dyspozycji szereg obiektów koszarowych i infrastruktury lotniskowej, dwa hangary remontowe, wieże kontroli lotów i inne. W latach 50. Rosjanie również zbudowali nowy betonowy pas startowy, który został zlokalizowany w poprzek dotychczasowego pasa startowego.

chojna bazy posowieckieW drugiej połowie 1955 r. na lotnisku w Chojnie ulokowany został 582. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. W roku 1960 w skład uzbrojenia garnizonu zaczęły wchodzić samoloty naddźwiękowe MiG-21F i MiG-21F-13, które stanowiły nową jakość w sowieckim lotnictwie. Lotnisko było systematycznie rozbudowywane, wznoszono na nim szereg obiektów potrzebnych do jego sprawnego funkcjonowania przy wdrażaniu coraz nowocześniejszych typów uzbrojenia. Na początku lat 70. wybudowano dla samolotów MiG-21 ukrycia w formie hangaro-schronów . Wokół lotniska zlokalizowane zostały magazyny amunicji i stacja naprowadzania samolotów. Na terenie chojeńskiego garnizonu stacjonował również 380. Samodzielny Batalion Technicznego Zabezpieczenia Lotniska oraz inne pododdziały. Do przechowywania paliwa na terenie garnizonu zlokalizowano cztery bazy paliw dla samolotów.

Wraz z decyzją o przezbrojeniu na samoloty myśliwskie tzw. „czwartej generacji” rozpoczęto na lotnisku w Chojnie budowę nowych, większych hangaro-schronów. Nowe obiekty miały nowocześniejszą konstrukcję i były lepiej przystosowane do uruchamiania silników odrzutowych w ich wnętrzach.

chojna baza armii czerwonejJak wszystkie garnizony radzieckie również i ten w Chojnej był samowystarczalny. Były tu sklepy-kantyny, szpital, piekarnia, stołówki oraz obiekty sportowe i rekreacyjne oraz szpital garnizonowy. Poza granicami bazy w miejscowości Stoki nad jeziorem Ostrów, sowieci mieli do swej dyspozycji ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny. Zmarłych z garnizonu Chojna chowano na radzieckim cmentarzu. Byli to zarówno dorośli jak i dzieci, których po śmierci nie przetransportowano do Związku Radzieckiego.