Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

bazy posowieckie ŚwinoujścieNa terenie Świnoujścia znajdował się spory garnizon wojsk radzieckich. W jego skład wchodziły: radiołączność, szpital, główny kompleks koszarowy, baza magazynowa, baza samochodowa, chłodnia, piekarnia, port przeładunkowy, radiolatarnia, cmentarz, centrum dowodzenia, magazyny paliw i magazyny materiałów wybuchowych.

W mieście znajdował się jedyny w Polsce radziecki port wojenny. W skład wojskowej bazy ZSRR w Świnoujściu wchodziły: dywizjon okrętów dozorowych, oddział kutrów dozorowych i oddział kutrów trałowych, które ochraniały rejony wodne niemieckich miejscowości w Warnemünde i Wismar. Ponadto radziecka baza zajmowała się łącznością i rozpoznaniem oraz ochroną przeciwlotniczą. W bazie były: 2 samodzielne dywizjony artylerii horyzontalnej, samodzielny dywizjon artylerii nadbrzeżnej w liczbie 4 baterii, samodzielna kompania strzelców oraz pluton alarmowy, batalion piechoty morskiej z 63 Kirkenesskiej Brygady Piechoty Morskiej, oddział remontów kapitalnych, szpital wojskowy oraz jednostki służb tytułowych i zabezpieczenia. Później w skład bazy włączony został dywizjon kutrów torpedowych i samodzielna brygada kutrów rakietowych.

świnoujście bazy posowieckieMiejscem okresowego przechowywania broni jądrowej podobno miała być składnica amunicyjna Mulnik, przejęta po wojnie przez Rosjan po Kriegsmarine. Wyznaczono tam kilka stref, zabezpieczonych i ogrodzonych płotami kolczastymi podłączonymi do sieci elektrycznej, budki wartownicze i żelbetonowy tunel-rurę, przypominającą swoją konstrukcją obiekty baz w Bornym Sulinowie. Służył także jako magazyn broni chemicznej.

Drugim obiektem, świadczącym także o prestiżu bazy radzieckiej w Świnoujściu jest olbrzymi kopiec ziemny, ukryty w gęstym sosnowym lesie. Kryje on schron przeciwatomowy, pełniący niegdyś funkcję punktu dowodzenia na wypadek ataku nuklearnego. Do jego wnętrza prowadzi wejście przez specjalną śluzę chronioną kiedyś podwójnymi, pancernymi drzwiami, podobnymi do tych, jakie zamykają bankowe skarbce. Schron posiadał własne ujęcie wody, zapas żywności na pół roku, urządzenia klimatyzacyjne i łączność.
O sentymencie byłych żołnierzy radzieckich do pobytu w Polsce świadczy fakt, że w roku 1999 założono organizację zrzeszającą Rosjan, którzy służyli i pracowali w Świnoujściu oraz ich rodzin.