Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

WARSZAWA II Wojna Światowa

Warszawa II Wojna ŚwiatowaPrzy okazji wszelkich tras turystycznych natkniemy się na wiele przykładów bohaterskiej walki na przestrzeni dziejów miasta, lecz Warszawa walcząca to przede wszystkim dramatyczne doświadczenia II wojny światowej. W samym powstaniu warszawskim (1944 r.) – patriotycznym zrywie przeciwko niemieckiemu okupantowi, zginęło ok. 200 tys. mieszkańców i zniszczono 85% zabudowy. W niektórych rejonach miasta zniszczenia były całkowite – miasto zostało niemal starte z powierzchni ziemi. Straty kulturalne, obejmujące spalone biblioteki i zbiory muzealne, świątynie i pałace, Zamek Królewski są niemożliwe do oszacowania. Na wielu warszawskich ulicach możemy odnaleźć tablice upamiętniające miejsca walk, czy miejsca egzekucji dokonywanych na Polakach w czasie II wojny światowej. Wydarzenia te prezentuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest jednym z najciekawszych i najliczniej odwiedzanych muzeów stolicy. Nowoczesna ekspozycja opisuje nie tylko heroiczną walkę, ale i codzienne życie powstańców. Za pomocą obrazów i dźwięków przedstawiono historię dni poprzedzających wybuch Powstania, kolejne jego fazy, a także wyjście Powstańców z Warszawy i ich dalsze losy. Położone w al.Szucha Mauzoleum Walki i Męczeństwa to miejsce pamięci narodowej. W gmachu przy alei Szucha 25 mieściła się siedziba niemieckiej policji politycznej. W podziemiach budynku znajdowało się więzienie śledcze, gdzie torturowano zatrzymanych, a podczas powstania dokonywano masowych egzekucji Polaków. Zobaczycie pomnik przy ul. Wiejskiej upamiętniający Armię Krajową. Była ona najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną organizacją podziemną w ówczesnej Europie .Z Powstaniem Warszawskim ściśle powiązany jest Gmach PAST’y. Zdobycie gmachu przez żołnierzy batalionu „Kiliński” w 1944 roku było jednym z ważniejszych wydarzeń powstania warszawskiego. Umiejscowiony pod arkadami Pałacu Saskiego Grób Nieznanego Żołnierza jest symbolicznym grobowcem dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. W pomniku znajdują się urny ze wszystkich pól bitewnych XX wieku, na których zginęli śmiercią bohaterską Polacy. Przy Grobie płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. Wśród turystów dużą popularnością cieszy się Pomnik Małego Powstańca, rzeźba kilkuletniego chłopca w zbyt dużym hełmie, upamiętniająca bohaterskie dzieci walczące z okupantem podczas Powstania Warszawskiego. Do wydarzeń tych nawiązuje również Pomnik Powstania Warszawskiego, który upamiętnia tysiące bohaterów Powstania Warszawskiego. Chwałę polskiego oręża przypominają również Pomnik Bitwy o Monte Cassino odsłonięty w 1999 roku dla uczczenia żołnierzy II Korpusu Polskiego i Pomnik Bohaterów Warszawy „Nike” poświęcony pamięci „Bohaterów Warszawy 1939-1945”.

II wojan światowa warszawaTragiczne wydarzenia związane z losem narodu żydowskiego upamiętnia Pomnik Bohaterów Getta ku czci bohaterów powstania w getcie w 1943 roku. Dla uczczenia pamięci Polaków wywiezionych do łagrów na Syberii oraz ofiar zbrodni katyńskiej wzniesiono Pomnik Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Szczególne znaczenie ma także Muzeum Więzienia „Pawiak”. W Pawiaku umieszczano osoby zatrzymane w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Położone w ścisłym centrum miasta więzienie było świadkiem masowych zbrodni.