Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Judaika ChełmŻydzi od średniowiecza osiedlali się na obszarze ziemi chełmskiej głównie w Chełmnie. W XV w. powstała chełmska gmina żydowska, a w kolejnych latach liczba ludności żydowskiej systematycznie rosła, aż do 50% liczby mieszkańców miasta.

Żydzi zajmowali się przede wszystkim handlem i rzemiosłem, często dominując w wielu branżach. Na potrzeby ludności żydowskiej powstawały liczne bożnice, domy modlitwy i szkoły. Żydzi tworzyli liczne organizacje gospodarcze, społeczne i polityczne. II wojna światowa przyniosła prawie całkowitą zagładę ludności żydowskiej na terenie ziemi chełmskiej, która w większości została zamordowana w hitlerowskim obozie zagłady w Sobiborze. Obecnie po Żydach chełmskich pozostały tylko nieliczne materialne ślady. Są to przede wszystkim pozostałości cmentarzy oraz nieliczne budowle.

Wśród tych pozostałych to odbudowana Synagoga oraz znajdujący się obok dom rabina. Na cmentarzu żydowskim stwierdzono, że najstarszy nagrobek pochodzi z 1442 r. W okresie II wojny światowej był wykorzystywany przez Niemców na pochówki ofiar zbiorowych egzekucji. W centrum umieszczono symboliczny pomnik poświęcony żydowskim mieszkańcom Chełma. Umieszczono również kilkadziesiąt symbolicznych nagrobków, ufundowanych przez potomków chełmskich Żydów.

W okresie międzywojennym popularny żydowski Klub Szachowy miał siedzibę w kamienicy Lewinsztajnów, a w kamienica Bronfeldów funkcjonowała drukarnia Majera Josefa Bronfelda oraz „Księgarnia.

W kamienica Kupferów znajdowała się siedziba Żydowskiej Socjalno-Demokratycznej Partii Robotniczej Poale Syjon. Funkcjonowało w niej także szereg sklepów i warsztatów rzemieślniczych. W okresie międzywojennym w kamienicy przy ul. Lubelskiej znajdował się w niej popularny hotel „Wiktoria” Berka Lewinsztajna, a kamienica przy ul. Pijarskiej 5 mieściła Bibliotekę im. Icchaka Lejbusza Pereca, znanego pisarza żydowskiego z Zamościa. Obok gromadzenia książek i udostępniania czasopism była miejscem, w którym organizowano szereg imprez kulturalnych i oświatowych.

Świadectwa kultury żydowskiej znajdziecie także w bliskich okolicach Chełma
W Wojsławicach synagogę i pozostałości cmentarza, a w Sawinie pozostałości cmentarza i podobne pozostałości po cmentarzach w Dorohusku, Dubience, Rejowcu i Siedliszczu.

W Sobiborze znajduje się teren dawnego hitlerowskiego obozu zagłady, Zginęło tu 250 tysięcy Żydów, przede wszystkim z Polski, Rosji, Niemiec i Holandii. Miejsce kaźni upamiętniają tablice, monumentalny pomnik oraz kopiec ziemny z prochami ofiar. W 1993 r. otwarte zostało Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze (filia Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie). Stworzono również „Aleję Pamięci Ofiar Sobiboru” oraz ścieżkę edukacyjną, prowadzącą przez teren obozu.

Warto odwiedzić te miejsca w okresie jesiennym, albowiem w tym czasie trwa tutaj Festiwal Trzech Kultur, coroczna trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.