Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Judaika PłockPierwsza wzmianka o dzielnicy żydowskiej w Płocku pochodzi z 1237 roku. Osiedle żydowskie w tym mieście to jedno z najstarszych w Polsce.

Tuż przed wojną mieszkało w Płocku około 10 tysięcy Żydów, którzy stanowili około 1/3 wszystkich mieszkańców. Istniały dwie synagogi, 34 domy modlitwy, szpital żydowski, dom starców i kalek, dom sierot, szkoła Talmud-Tora, Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne, mykwa, rzeźnia drobiu, dom przedpogrzebowy. Większość tych budynków zachowała się do czasów obecnych.

W Płocku znajdowały się dwa cmentarze żydowskie. Wychodził tu miesięcznik „Dos Plotsker Wort”; mieszkali i tworzyli tu między innymi pisarz Szolem Asz, Jakir Warszawski, malarze Natan Karen, Max Eljowicz.

Od pażdziernika 1939 roku, zaczęły się prześladowania ludności żydowskiej, a miejsca żydowskiego kultu religijnego zostały zniszczone. Jedyną pozostałością po starym cmentarzu jest mur, jest fragmentem ogrodzenia starego cmentarza.Prawie całkowicie zniszczono również nowy cmentarz.

W 1940 roku hitlerowcy utworzyli getto. W lutym i marcu 1941 roku, w dwu etapach, wszystkich jego mieszkańców wywieziono do obozu w Działdowie i dalej do gett w Generalnej Guberni.

Po wojnie powróciło do Płocka około 300 Żydów, którzy próbowali odbudować życie religijne i kulturalne. W latach 1959 – 1960 prawie wszyscy Żydzi wyjechali z Płocka do Izraela i innych krajów.

Zachowany nowy cmentarz żydowski w Płocku położony jest przy ul. Mickiewicza. Część cmentarza, zamknięta, jest ogrodzona z trzech stron metalowym płotem, który oddziela cmentarz zamknięty od otwartego. Na murze, zwanym Murem Płaczu, osadzono fragmenty macew pochodzących zarówno ze starego, jak i nowego cmentarza. Na cmentarzu znajduje się też pomnik, upamiętniający zamordowanych Żydów płockich.

Warte odwiedzenia jest Muzeum Żydów Mazowieckich. Wnętrze muzeum wypełniają nowoczesne ekspozycje przybliżające codzienne życie społeczności żydowskiej w minionych czasach. Kultura, obyczaje, obrzędy religijne Żydów na Mazowszu zostały przedstawione za pomocą najnowocześniejszych technik multimedialnych. W ten sposób wystawa pozwala zwiedzającym nie tylko poznać historię narodu żydowskiego, obejrzeć pamiątki materialne, ale także doświadczyć atmosfery i klimatu obrzędów religijnych, obyczajów czy choćby tradycyjnej kuchni żydowskiej. Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku powstało w odrestaurowanej zabytkowej bożnicy – tzw. Małej Synagodze