Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Miejsca martyrologiPonad pół wieku temu zdarzył się w historii nowożytnej fakt zaplanowania i zamiar ten niemalże został urzeczywistniony – wymordowania całego narodu. Masową eksterminację europejskich Żydów, dokonaną w czasie II wojny światowej przez Niemców, określa się jako: Holokaust. Unicestwiono w ten sposób ponad 6 milionów osób.

Likwidowanie społeczności żydowskiej odbywało się w ośrodkach natychmiastowej zagłady, w obozach koncentracyjnych, obozach przymusowej pracy, gettach oraz innych miejscach masowych straceń Żydów.
Na terenach dawnych działań eksterminacyjnych utworzone zostały muzea martyrologii, obrazujące tragiczny los ofiar faszyzmu, lub zbudowano wielkie pomniki-mauzolea dla upamiętnienia tych wydarzeń i uczczenia zmarłych. Polskie prawo uznaje te miejsca za zabytki historyczne, tak jak inne oficjalne cmentarze wojenne.

Miejsca martyrologiDo najbardziej znanych i najczęściej odwiedzanych muzeów martyrologii należy muzeum w Oświęcimiu i muzeum w Lublinie na Majdanku, a także dawny obóz koncentracyjny w Treblince, zamieniony obecnie w monumentalny cmentarz, którego nagrobki wykonano z tysięcy odłamków skalnych.

Proponujemy Wam zwiedzenie miejsc pamięci.

KL Auschwitz pełnił dwie funkcje. Był największym hitlerowskim obozem koncentracyjnym, w którym więźniowie ginęli wskutek wyniszczającej pracy, głodu, epidemii oraz pojedynczych i zbiorowych egzekucji. Od 1942 roku stał się również największym ośrodkiem masowej natychmiastowej zagłady, głównie ludności żydowskiej, przeprowadzanej w specjalnie do tego celu wybudowanych komorach gazowych. Ciała pomordowanych spalano w krematoriach oraz na stosach lub w dołach. Wykwalifikowani przewodnicy władający różnymi językami oprowadzą Was i opowiedzą Wam o rzeczywistym charakterze obozu.

Miejsca martyrologiWażnym miejscem w tragedii polskich Żydów jest Bełżec. W 1940 Niemcy założyli w Bełżcu obóz zagłady SS-Sonderkommando Belzec. Do obozu hitlerowcy wywieźli ponad 550 tys. Żydów polskich oraz Żydów Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Węgier i ZSRR. Ogółem w Bełżcu zginęło ok. 600 tys.

Podobny charakter w historycznej pamięci ma Majdanek – dzielnica Lublina, w której znajdował się podczas II wojny światowej obóz jeniecki, przez który przeszło ok. 78.000 osób, z czego 59.000 stanowili Żydzi. Transporty więźniów kierowane były z więzień, innych obozów oraz z gett. Więźniami byli Żydzi kierowani tu nie tylko z Lubelszczyzny, ale i całej Polski i zagranicy. Śmiertelność wynikająca z warunków życia, chorób, traktowania, wygłodzenia lub wychłodzenia była bardzo wysoka. Od połowy 1942 roku aż do jesieni 1943 roku pracowały komory gazowe, w których gazowano Żydów, ale także osoby chore i niezdolne do pracy. Transporty przyjeżdżały ciężarówkami, bądź szły piechotą z dworca lubelskiego. Szacuje się, że ok. 50% przybyłych transportów żydowskich było od razu gazowanych.

Miejsca martyrologiPodczas II wojny światowej, w marcu 1942 roku Niemcy utworzyli w lesie, przy stacji kolejowej Sobibór, ośrodek zagłady Żydów. W ramach akcji „Reinhard Aktion” przywożono tutaj transporty Żydów z Polski, a także z Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Niemiec, Rumunii, Węgier i ZSRR. W październiku 1943 roku doszło do zbrojnego buntu więźniów. Potem Niemcy zlikwidowali obóz. Ogółem zginęło tu ponad 250 tys. Żydów

W 1941 roku Niemcy utworzyli w Treblince ośrodek natychmiastowej zagłady Żydów, w którym zginęło 800-920 tys. ludzi. Niemcy mordowali tutaj Żydów z Polski i innych krajów europejskich (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, Francja, Grecja, Jugosławia, Niemcy i ZSRR). Żydów bezpośrednio z transportów kolejowych kierowano do komór gazowych. W sierpniu 1943 roku doszło do zbrojnego buntu więźniów żydowskich zatrudnionych w obozie przy obsłudze komór gazowych. Obóz został zlikwidowany pod koniec lipca 1944 roku.

Miejsca martyrologiObok tych największych obozów koncentracyjnych na terenie Polski istniało wiele innych obozów dla jeńców, obozów przesiedleńczych, pracy „wychowawczej”, w których również dokonywano masowych egzekucji. W Żabikowie koło Poznania, gdzie istniał obóz pracy „wychowawczej” znajduje się 5 zbiorowych mogił, w których spoczywa 1008 Żydów. W Pruszczu Gdańskim więziono kilkaset tysięcy Żydówek z Francji, Jugosławii, Polski. W Józefowie Biłgorajskim przez cały okres wojny istniały 4 hitlerowskie obozy pracy, w których przebywali Polacy i Żydzi z Austrii i Niemiec. W 1943 r. Niemcy dokonali tu trzech kolejnych egzekucji, w których rozstrzelali około 1000 Żydów. Po wojnie w miejscu zbrodni, w lesie nie opodal miejscowości, ustawiono Pomnik Pamięci Ofiar. Również w Łukowie (woj. siedleckie) w okresie okupacji istniał obóz pracy oraz getto, w którym przebywało 10 tys. Żydów. Na terenie cmentarza żydowskiego stoi pomnik z tablicą ku czci i pamięci około 2000 Żydów z Łukowa, wymordowanych przez Niemców jesienią 1942 r. w okresie likwidacji łukowskiego getta.