Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

twierdza modlinWalory obronne Modlina, leżącego u zbiegu Wisły, Narwi i Wkry znane były od wieków. Decyzję o budowie twierdzy w Modlinie podjął Napoleon w 1806r.

Wykorzystując naturalne warunki terenu, zbudowano twierdzę z pięcioma bastionami, otwartą od strony rzeki. Pod panowaniem rosyjskim Modlin, w 1834r. przemianowano na Nowogieorgiewsk. Twierdza została znacznie rozbudowana. Dzisiaj Twierdza Modlin to wybitny i unikatowy zabytek fortyfikacyjny na skalę europejską.

Korzystając z usług przewodnika będziecie mogli poznać Twierdzę i jej historię głębiej, a przede wszystkim zobaczycie obiekty niedostępne dla oczu turystów zwiedzających samodzielnie. Obejrzycie wszystkie ciekawe obiekty znajdujące się na terenie twierdzy, w tym cytadelę i wieżę widokową gdzie wstęp dozwolony jest tylko z przewodnikiem.

modlin twierdzeWarto odwiedzić Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Muzeum gromadzi uzbrojenie, sprzęt wszystkich rodzajów wojsk, mundury i ekwipunek żołnierski, chorągwie i sztandary, odznaczenia, rękopisy, mapy, plany i druki oraz fotografie z okresu kampanii wrześniowej. Gen Wiktorowi Thommee dowódcy obrony Modlina w 1939 roku poświęcono osobną salę. W placówce można obejrzeć wiele ciekawych plansz, portretów obrazujących historię Twierdzy a także mundury i suknie z epoki księstwa warszawskiego.

Najatrakcyjniejsze obiekty twierdzy to: wieża tatarska – z widokiem na ujście Narwi do Wisły, koszary obronne, które są najdłuższym budynkiem w Europie, ruiny spichlerza zbożowego, elewator w dawnej działobitni, brama księcia Józefa Poniatowskiego, wieża wodna, kasyno dla oficerów, pomnik Obronców Modlina z września 1939r, a także brama północy, brama gen. Dąbrowskiego, prochownia i reduta napoleona- zaprojektowana prawdopodobnie przez samego cesarza.