Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

twierdze wisłoujścieTwierdza Wisłoujście to zachowany do dzisiaj kompleks obronny, należący do najcenniejszych zabytków nowożytnej sztuki fortyfikatorskiej w Europie. Twierdza przez wieki była ważnym elementem systemu obronnego. Do dziś przetrwała zbudowana w 1482 roku cylindryczna wieża, a wokół niej wzniesiono okrągłe założenie obronne zwane Wieńcem. Póxniej otoczono je systemem czterech bastionów i fosą, które ze względu na swój kształt zwane są fort carré (kwadratowa twierdza). W latach 1624–1626 nie tylko wzmocniono nadmorską twierdzę, ale także zbudowano koszary.

Wykwalifikowani przewodnicy oprowadza Was po tym niezwykłym miejscu i opowiedzą w szczegółach o elementów tej budowli. Pokażą wam wieżę, która jest najstarszą budowlą w zespole Twierdzy Wisłoujście. Od początku wieża pełniła funkcję latarni morskiej i strażnicy. W latach 1562–63 wokół wieży wybudowano basteję z działobitniami a następnie w latach murowany czterobastionowy fort. Dom Komendanta jest częścią zespołu budynków mieszkalnych załogi Wisłoujścia. , Z dawnego wystroju wnętrza zachował się murowany otynkowany w XVIII w. kominek z dekoracjami stiukowymi i śladami polichromii.

Drugą budowlą w Twierdzy Wisłoujście jest Wieniec. Budowla ta, o kształcie przypominającym obszerną przysadzistą wieżę, została zbudowana wokół dziedzińca Wieży na planie koła. Służyła do prowadzenia ognia artyleryjskiego z kilkunastu dział ustawionych na dwóch kondygnacjach.. Poniżej poziomu terenu zachowane są wąskie kazamaty, które służyły do komunikacji wewnątrz budowli i przechowywania sprzętu wojennego.
Domki Oficerskie służyły za mieszkania oficerom załogi Twierdzy Wisłoujście. W jednym z domków na I piętrze zachował się nieuszkodzony otwór strzelniczy dawnej działobitni Wieńca.

wisłoujście twierdzaPo wybudowaniu w XVII w. nieistniejącego już dzisiaj Szańca Zachodniego na zachodnim brzegu Wisły, twierdzę Wisłoujście nazwano Szańcem Wschodnim. Obecnie nazwa Szaniec Wschodni oznacza wyłącznie zespół bastionów ziemnych otaczający Fort Carré. Dla wzmocnienia całego założenia w fosie usypano niewielkie trójkątne raweliny, z których jeden zachował się do dzisiaj. Szaniec Wschodni był wielokrotnie modernizowany zgodnie z aktualnie obowiązującą taktyką wojskową. Bastion artyleryjski wybudowany został w 1586 r. Wewnątrz bastionu znajdują się kazamaty. Z działobitni umieszczonych w obu barkach bastionu można było prowadzić ostrzał wzdłuż murów kurtynowych łączących Bastion Artyleryjski z sąsiednimi bastionami.

Następny to Bastion Ostroróg, wybudowany w 1587 r. Wewnątrz bastionu znajdują się kazamaty, które były wielokrotnie przebudowywane. Naprzeciw wejścia do kazamat zachowało się na wysokim podmurowaniu pomieszczenie dawnego aresztu.

Wycieczka po tych historycznych obiektach dostarczy Wam wielu wrażeń, a przewodnicy postarają się, aby opowieści o tym miejscu na długo pozostały w Waszej pamięci.