Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Park na zielonej granicy

park muzakowskiPark Mużakowski jest zieloną linią graniczną pomiędzy Polską a Niemcami. Mosty parkowe, zabytkowa zabudowana, bujna roślinność i 200-letnia historia stanowią o uroku tego parku. Wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i liczne wycieczki spotykane na parkowych ścieżkach potwierdzają wyjątkowość tego miejsca. Zapraszamy na wycieczki po Parku Mużakowskim!

Polska część Parku Mużakowskiego leży na południu województwa lubuskiego, dlatego warto, planując wycieczki do Wrocławia czy Zielonej Góry, rozważyć również zwiedzanie Parku Mużakowskiego. Wszakże do tego XIX-wiecznego, unikalnego założenia parkowego turysta ma z tych miast już bardzo blisko.

Dzieje parku

Park Mużakowski to teren zielony rozciągający się wzdłuż Nysy Łużyckiej, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej, jest zatem zieloną granicą pomiędzy tymi krajami. Zamysł powstanie parku w 1815 roku ogłosił ówczesny właściciel tych terenów, książę Hermann von Pükler. Według pomysłu gospodarza, park miał prezentować nie tylko walory przyrodnicze tego obszaru, ale także jego kulturę, technikę i atmosferę. Prace nad powstaniem Parku Mużakowskiego trwały równo 30 lat. Obszar kilkakrotnie zmieniał właścicieli, a hrabiowie Von Armin, do których park należał w międzywojniu, sprawili, że sporą część tego terenu uznano za rezerwat przyrody. W 1945 roku wiele zabudowań parkowych uległo zniszczeniu, a zgodnie z wytyczonymi granicami obszar podzielono pomiędzy Polaków i Niemców. Zawiłe koleje losów nabrały harmonii w 1989 roku, kiedy oba kraje podpisały umowę dotyczącą ochrony i rekonstrukcji Parku Mużakowskiego. Wspólnie działania na rzecz przywrócenia świetności tego obszaru sprawiły, że w 2004 roku walory parku potwierdziło UNESCO.

Atrakcje Parku Mużakowskiego

Przewodnicy po Parku Mużakowskim zaproponują zwiedzanie pieszo, bryczką, rowerem lub kajakiem. Do zobaczenia jest naprawdę wiele, bo kompleks obejmuje 700 ha, przy czym największą wartość turystyczną mają obszary po zachodniej stronie Nysy. Niemiecką część z budynkami i ogrodami łączą z polską typowo parkową częścią dwa mosty – Most Angielski i Most Podwójny. Atrakcje Parku Mużakowskiego w Polsce to liczne ścieżki spacerowe z kamiennymi ławkami, na których mogą usiąść turyści zmęczeni pieszą wycieczką. Miłośnicy długich wędrówek, których nogi poniosą aż do Niemiec, mogą w Nowym Zamku zobaczyć wystawę „Pückler! Pückler? Po prostu nie do wiary” poświęconą parku i jego twórcy, a także warsztat garncarski w folwarku zamkowym.

Zwiedzanie Parku Mużakowskiego warto zakończyć w Parku krajobrazowym „Łuk Mużakowa” i Geoparku „Łuk Mużakowa” – fascynujących miejscach dla turystów zainteresowanych przyrodą i geologią. Teren tzw. Łuku Mużakowa charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem i zmienną litologią, a co najważniejsze – jest to najpiękniejsza na świecie i jedyna widoczna gołym okiem z kosmosu morena czołowa, która zachowała się prawie w całości.