Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

puszcza białowieskaBiałowieski Park Narodowy zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej. Jest to najstarszy park narodowy w Polsce. Uznany jest przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery i jako jedyny polski obiekt przyrodniczy wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Chroni ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Wśród tych prawie wyłącznie obszarów leśnych dominują wielogatunkowe lasy, głównie dębowe,grabowe i lipowe. Zabagnione doliny rzek i cieków wodnych zajmują łęgi olszowo-jesionowe. W obniżeniach terenu rosną bagienne lasy olszowe. Występują także bory mieszane z udziałem świerka, a na niewielkich obszarach torfowiskowych bory bagienne.

Występuje tu niezwykle duże bogactwo gatunków zwierząt, a ich liczbę szacuje się na ponad 10 000. Występuje tu największy ssak lądowy Europy – żubr, który jest symbolem parku, a także jelenie, sarny, dziki, łosie, rysie, wilki, lisy, jenoty, gronostaje, kuny, łasice i wiele innych. Spośród ptaków do rzadkich gatunków należą: żuraw, bocian czarny, jarząbek czy orlik krzykliwy

Równie bogata jest flora parku liczaca ponad 3500 gatunków roślin. Wśród gatunków chronionych znajduje się 12 gatunków storczyków, lilia złotogłów, orlik pospolity, kosaciec syberyjski, a także reliktowe gatunki: wierzba borówkolistna, skalnica torfowa i inne.

W Białowieskim Parku Narodowym dla turystów wyznaczone są atrakcyjne szlaki turystyczne, po których w towarzystwie przewodników odbędziecie atrakcyjne wycieczki pieszo, rowerem, konno, a zimą na nartach. Warto zobaczyć zachowane kurhany z okresu średniowiecza, ślady po mielerzach i drzewa ze śladami barci. Zwiedzanie najstarszej części parku – Obrębu Ochronnego Orłówka odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika. W Parku znajduje się także warte odwiedzenia Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz niezwykle atrakcyjny dla turystów Rezerwat Pokazowy Żubrów, w którym można zobaczyć żubry, żubronie, koniki tarpana oraz kilka innych gatunków puszczańskich ssaków.
Zaletą turystycznych szlaków Białowieży jest dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna – liczne miejsca odpoczynku, skansen kolejki leśnej, taras widokowy, wieża widokowa, kładki i tablice edukacyjne.

Dla turystów ceniących podczas swoich turystycznych wycieczek spokój i harmonie przyrody Puszcza Białowieska jest krainą, która Was oczaruje. Przewodnicy turystyczni przybliżą wszystkim turystom wartość tego wyjątkowego pod względem przyrodniczym obszaru i przekonają o pięknie i niepowtarzalności Białowieży.

Wszyscy, którzy pragną kontaktu z dziką przyrodą, powinni koniecznie umieścić na swoich mapach turystycznych Białowieski Park Narodowy. Region Puszczy Białowieskiej obfituje w szereg atrakcji turystycznych. Poczynając od niezwykle atrakcyjnej przyrody i jej walorów, a kończąc na regionalnej architekturze i folklorze.

Wykwalifikowani przewodnicy pokażą Wam w całej okazałości piękno przyrody Białowieskiego Parku Narodowego, które na każdym odwiedzającym wywiera niezapomniane wrażenia i czyni go jedną z największych atrakcji turystycznych w skali Europy.